Scientific Linux ve Centos 6.x için Multimedya Desteği

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Atrpms Repoyu ekleyelim

32-bit --> rpm -Uhv http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-6.el6.i686.rpm
64-bit --> rpm -Uhv http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-6.el6.x86_64.rpm

Macromedia Repoyu ekleyelim

32-bit --> rpm -Uhv http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
64-bit --> rpm -Uhv http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm

Multimedya dosyalarını yükleyelim

yum install ffmpeg libdvdcss libdvdread libdvdnav libdvdplay lsdvd libquicktime mplayer mplayerplug-in gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad-free vlc

Flash desteğini ekleyelim

yum install flash-plugin

Ağda Stream Edilen Videoyu Yakalamak!

Haziran 28, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Mplayer ile

mplayer -dumpstream udp://10.1.21.9:1234 -dumpfile sonuc.dump

ffmpeg ile

ffmpeg -i udp://10.1.21.9:1234 -acodec copy -vcodec copy sonuc.dump

vlc ile

cvlc -vvv udp://@172.16.101.131:5000 --start-time=00 --run-time=10 --sout file/ts:test3.ts

vlc’de Türkçe karakterli altyazı sorununa çözüm

Haziran 21, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Altyazının karakter seti UTF-8 değilse sorun çıkabiliyor.
Önce bu durumu tesbit edelim:

file --mime input.srt
veya
file --mime-encoding input.srt

Altyazı dosyasının karakter setini değiştirelim

iconv -f ISO-8859-9 -t UTF-8 input.srt > output.srt

Video Kesmek

Mart 20, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

FFMEPG kullanarak

ffmpeg -ss 00:15:20 -i asil.mp4 -f avi -vcodec mpeg1video -b 1000k -acodec copy sonuc.mpg

uzunluk belirterek

ffmpeg -ss 00:00:30.00 -t 00:00:25 -i bar.mp3 -acodec copy bar-new.mp3

Not: -ss baslangic -t uzunluğu belirtir.
Ayrıca -ss ile -t nin -i den önce gelmesi önemlidir.(İlginç!)

Man ffmpeg ile:
-t duration
Restrict the transcoded/captured video sequence to the duration specified in seconds. “hh:mm:ss[.xxx]” syntax is also supported.
-ss position
Seek to given time position in seconds. “hh:mm:ss[.xxx]” syntax is also supported.
ffmpegin desteklediği format bilgileri için

ffmpeg -formats

vlc ile videonun belirli bir aralığını kesmek

vlc --intf rc --rc-show-pos --rc-fake-tty --start-time=888 --stop-time=999 /home/skaas/Desktop/4144_20090603073103.mp4 :sout='#transcode{vcodec=mp1v,vb=1024,fps=25,acodec=mpga,ab=128,scale=1,channels=6,deinterlace,audio-sync}:std{access=file,mux=mpeg1,url=/home/skaas/Desktop/deneme4.mpg}' vlc://quit

mp4box ile dosya kesmek (saniye cinsinden baslangıc ve bitis zamanı)

mp4box -splitx 66.240:80.120 input.mpeg4

Video edit etmek

Ekim 25, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Dosyaları aviye çevirmek:

ffmpeg -i deneme5.mpg -f avi -vcodec mpeg1video -b 1000k -acodec mp3 -ab 32k deneme5avi.mpg

Avi dosyalarını birleştirmek

avimerge -i deneme5avi.mpg deneme6avi.mpg -o son.avi

vlc ile çevirmek

vlc Machete.2010.1080P.X264.MKV.AC3.NLSubs.NLUPPER.mkv :sout='#transcode{vcodec=mp2v,vb=4096,acodec=mp2a,ab=192,scale=1,channels=2,deinterlace,audio-sync}:std{access=file, mux=ps,dst="/home/fatih/Desktop/son.mp4"}' vlc://quit

mencoder ile video dönüştürmek:
Öncelikle
optimal_bitrate = 50 * 25 * width * height / 256, başdaki 50, 40 ile 60 arasında olabilir.

Not:msmpeg4v2 kodegi Windows için herhangi bir program kurmadan gösterilebilir. mpeg4 kodegi Windows’da Divx kurulumunu gerektirir.

opt="vbitrate=2160000:mbd=2:keyint=132:v4mv:vqmin=3:lumi_mask=0.07:dark_mask=0.2:scplx_mask=0.1:tcplx_mask=0.1:naq"
mencoder -oac mp3lame -lameopts cbr:mode=2:br=128 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1:$opt -o /dev/null input.avi
mencoder -oac mp3lame -lameopts cbr:mode=2:br=128 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2:$opt -o output.avi input.avi

mpeg4 için(mpeg4 ile karşılaştırılınca %75 daha fazla zaman almakta ve output %50 daha büyük olmaktadır):

opt2="vbitrate=2160000:mbd=2:keyint=132:vqblur=1.0:cmp=2:subcmp=2:dia=2:mv0:last_pred=3"
mencoder -oac mp3lame -lameopts cbr:mode=2:br=128 -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vpass=1:$opt2 -o /dev/null input.avi
mencoder -oac mp3lame -lameopts cbr:mode=2:br=128 -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vpass=2:$opt2 -o output.avi input.avi

Windows gibi encoder desteği zayıf işletim sistemleri için mpeg1 videoya çevirmek:

mencoder input.avi -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000     -o output.mpg -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc     -lavcopts vcodec=mpeg1video:vbitrate=2160000:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3

ayrıntı
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/index.html
http://wiki.videolan.org/Transcode
http://tom.zickel.org/vlcmp4/

ffmpeg ile ekran görüntüsü yakalamak

Ağustos 16, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Ekran görüntüsü yakalamak için

ffmpeg -f x11grab -s 1280x1024 -i 0:0 /home/egitim/desktop.avi

veya

ffmpeg -video_size 1920x1080 -framerate 25 -f x11grab -i :0 -f mpegts udp://172.16.101.131:5555

ekranı nc ile ağa basıp yakalamak

ffmpeg -video_size 1920x1080 -framerate 25 -f x11grab -i :0 -f mpegts -| nc -l -p 9000
nc localhost 9000 > 1.mp4

Neredeyim ben!?

Video/Ses İşleme kategorisinde geziniyorsun.