VLC İle Stream Yakalamak

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

ffmpeg, Vlc gibi programlarla stream yakalanırken Ctrl-C ile işlem kesildiğinde sonuç dosyasının bozulma ihtimali vardır.
Zira Ctrl-C ile süreç öldürülerek oluşan sonuç dosyasını daha sonra işlemek, formatını değiştirmek vs mümkün olmaya biliyor.
Bu sorunu aşmak için vlc’nin herhangi bir soketi dinleyip o soketten bilgi geldiginde kendini sonlandıracak olması özelliğini kullanabiliriz.

vlc $vlcstreamip --quiet --intf rc --rc-host localhost:8082 --rc-fake-tty --no-show-intf --verbose 0 --sout="#transcode{vcodec=h264,width=352,height=288,acodec=mpga,ab=192,scale=1,channel=2,deinterlace,audio-sync}:std{access=file,mux=ps,dst=\"$sonuc_dosyasi\"}" &

vlc’ye kapatma bilgisini göndermek için netcat kullanılabilir

echo quit | nc localhost 8082 &>/dev/null

cvlc kullanarak yakalamak için
[/bash]
cvlc “http://www.npr.org/streams/mp3/nprlive24.pls”
–sout file/mp3:NPR-test.mp3 –run-time=20 –stop-time=20 vlc://quit

Aynı mantığın ekran görüntüsünü sağlıklı bir şekilde yakalamak için de kullanılabileceği aşikardır.

FFmpeg İle Sync Sorunu Olmaksızın Mpeg1 Oluşturmak…

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

24 saatlik görüntü h264 ses AAC kayıt dosyasının ffmpeg ile sync sorunu olmaksızın mpeg1’e dönüştürmek için 2 yol buldum.
Birincisi:

time ffmpeg -y -i CNNTURKHD-20141212175502.h264 -vcodec mpeg1video -pix_fmt yuv420p -qscale 6 -qmin 6 -intra -async 1 CNNTURKHD-20141212175502_q6.mpg
real  252m15.233s
user  231m42.557s
sys   2m26.928s

Sonuç Dosyasi 29G

İkincisi:

time ffmpeg -y -i CNNTURKHD-20141212175502.h264 -vcodec mpeg1video -sameq -ar 48000 -async 48000 -ac 2 CNNTURKHD-20141212175502sameq_async48000.mpg
real  298m58.291s
user  273m46.499s
sys   2m17.161s

Sonuç Dosyasi 17G

Pardus 2007’de Firefox 3.0 Nasıl Çalıştırılır?

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Firefox’un tar.bz dosyasını yüklemek gerekmektedir. Zira Pardus 2007 ve diğer güncel olmayan sistemlerde Firefox 2.0’dan ötesine destek yoktur.(Pardus desteği için teşekkürler TÜBİTAK’a…Bkz:http://paketler.pardus.org.tr/pardus-2007/)

İnternetten yükleyelim ve açalım

wget 'http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.0&os=linux&lang=en-US'
tar -jxvf firefox-3.0.tar.bz2

Firefox’u çalıştırmak için

bash firefox/firefox &

İnternette Anlamadığım “Şeyler”….

Ocak 8, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bu nedir arkadaş

Eartha Kitt – Katibim (Uskudara is the name of a little town in Turkey…)

Aralık 30, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Dosya şifrelemek (zip, tar vs)

Aralık 29, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

En iyi yol gpg kullanmak gibi görünüyor
Bir klasörü tarlayip şifrelemek için

tar -cf - ./resimler | gpg -c -o resimler.tar.gpg

Tar dosyasini açmak için

gpg resimler.tar.gpg | tar -x -f resimler.tar

openssl’de bir alternatif ama ben gpg tavsiye ederim.
Şirelemek için

tar -cf - directory | openssl aes-128-cbc -salt -out directory.tar.aes

Açmak için

openssl aes-128-cbc -d -salt -in directory.tar.aes | tar -x -f -

NSA neyi kırar, neyi kıramaz?

Aralık 29, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Faydali birkaç link
leaksource.info
spiegel.de
cryptome.org

Basit Download Hız Tespiti

Aralık 29, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

wget ile

wget --output-document=/dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test500.zip

curl ile

curl -o /dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test500.zip

IP adresini yenilemek

Aralık 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

eth0’ın ip adresini bırakalım

dhclient -r eth0

eth0’a yeni ip adresi alalım

dhclient eth0

Google İle pdf,mp3,avi Dosya Aramak

Aralık 5, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Google ile sadece pdf dosyalarını bulmak için (htm, html, php, asp aramıyoruz, sadece pdf):

intitle:index.of +?last modified? +?parent directory? +pdf -htm -html -php -asp

Google ile aradığımız dosyanın adında “programming” geçsin:

intitle:index.of +?last modified? +?parent directory? +pdf "programming" -htm -html -php -asp

Google ile müzik bulalım:

intitle:index.of +?last modified? +?parent directory? +(mp3|wma|ogg) -htm -html -php -asp

Google ile dosya adinda “rap” geçen müzikleri bulalım:

intitle:index.of +?last modified? +?parent directory? +(mp3|wma|ogg) "rap" -htm -html -php -asp