Cat İle Görünmeyen Karakterleri Görmek!

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Dosyamızı oluşturalım:

printf 'testing\012\011\011testing\014\010\012more testing\012\011\000\013\000even more testing\012\011\011\011\012' > /tmp/testing.txt

Dosyanın içeriği

cat /tmp/testing.txt

testing
		testing
 
more testing
 
    even more testing

Tab karakterini “^I” olarak görmek için

cat -T /tmp/testing.txt

testing
^I^Itesting
 
more testing
^I
 even more testing
^I^I^I

Satır sonlarını “$” olarak görmek

cat -E /tmp/testing.txt

testing$
		testing
           $
more testing$
 
    even more testing$
			$

Bütün görünmeyen karakterleri görmek için

cat -A /tmp/testing.txt

testing$
^I^Itesting^L^H$
more testing$
^I^@^K^@even more testing$
^I^I^I$

Cat ile dosya oluşturmak

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

# Create file
$ cat > /tmp/temp_file_name.txt
some content
more content
and even more content
<Ctrl-D>
 
# View file content
$ cat /tmp/temp_file_name.txt
some content
more content
and even more content
# Append to file
$ cat >> /tmp/temp_file_name.txt
append content
append more content
append even more content
<Ctrl-D>
 
# View file content
$ cat /tmp/temp_file_name.txt
some content
more content
and even more content
append content
append more content
append even more content

Linux versiyon bilgilerini görmek

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

cat /proc/version
dmesg | grep "Linux version"
lsb_release -a
LSB Version:	:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch
Distributor ID:	Fedora
Description:	Fedora release 14 (Laughlin)
Release:	14
Codename:	Laughlin
uname -a

Postgresql’de rastgele sayı oluşturma

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Postgresql random() fonksiyonu ile 0-1 arasında rastgele sayı döner.

5 tane rastgele sayı dönelim:

SELECT random() FROM generate_series(1,5);
   random    
-------------------
 0.595817462075502
 0.350072300527245
 0.989073566626757
 0.700899163261056
 0.940509075298905
(5 ROWS)

Rastgele sayıları 1-100 arasına getirelim

SELECT random() * 99 + 1 FROM generate_series(1,5);
   ?COLUMN?   
------------------
 45.0829070857726
 96.3123500789516
 30.1867960244417
 63.0484761050902
 44.2645903658122
(5 ROWS)

trunc ile sayıları yuvarlayalım

SELECT trunc(random() * 99 + 1) FROM generate_series(1,5);
 trunc 
-------
  21
   6
   2
  57
  58
(5 ROWS)

Şimdi bu işleri yapan bir fonksiyon yazalım

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_random_number(INTEGER, INTEGER) RETURNS INTEGER AS $$
DECLARE
  start_int ALIAS FOR $1;
  end_int ALIAS FOR $2;
BEGIN
  RETURN trunc(random() * (end_int-start_int) + start_int);
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT;

Şimdi deneyelim

SELECT get_random_number(1, 100); 
get_random_number 
-------------------
        11
(1 ROW)
 
SELECT get_random_number(45, 46);
 get_random_number 
-------------------
        45
(1 ROW)
 
SELECT get_random_number(300, 400);
 get_random_number 
-------------------
        372
(1 ROW)
 
SELECT MIN(get_random_number(100, 1000)), MAX(get_random_number(100, 1000)) FROM generate_series(1,100000);
 MIN | MAX 
-----+-----
 100 | 999
(1 ROW)

Vim Syntax Highlighting Aktivasyonu

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

İlgili “vim-enhanced” paketini kuralım:

yum install vim-enhanced

/etc/profile veya /etc/profile.d/vi-vim.sh veya kullanıcının ~/.bashrc dosyasına alias ekleyelim.

vi .bashrc
...
# User specific aliases and functions
alias vi=vim

vimrc dosyasını düzenleyelim

vi /etc/vimrc 
...
syntax on

İşte sonuç:

vi-vim-syntax-highlighting-560x456

Not: Vi içinde “:syntax on” ile “:syntax off” bu özellik açılıp kapanabilir.

Yum History Kullanımı

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bütün yum işlerini listele

[root ~]> yum history
### OR ###
[root ~]> yum history list
Loaded plugins: dellsysidplugin2, fastestmirror, refresh-packagekit
ID   | Login user       | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
  45 | System <unset>     | 2010-01-18 09:57 | I, U      |  21
  44 | User <username>    | 2010-01-14 15:31 | Install    |  1
  43 | System <unset>     | 2010-01-14 08:13 | Update     |  19
  42 | System <unset>     | 2010-01-13 10:39 | I, U      |  40
  41 | System <unset>     | 2010-01-11 07:59 | Update     |  16
  40 | System <unset>     | 2010-01-08 07:58 | Update     |  38
  39 | System <unset>     | 2010-01-07 08:39 | I, O, U    |  39
  38 | System <unset>     | 2010-01-05 08:23 | O, U      |  18
  37 | User <username>    | 2010-01-04 15:43 | Install    |  1
  36 | System <unset>     | 2010-01-04 07:56 | Update     |  66
  35 | User <username>    | 2009-12-30 10:07 | Install    |  2
  34 | User <username>    | 2009-12-30 10:01 | Update     |  15
  33 | User <username>    | 2009-12-30 08:14 | Install    |  13
  32 | System <unset>     | 2009-12-29 07:52 | I, U      |  26
  31 | System <unset>     | 2009-12-28 08:31 | E, I, U    |  66
  30 | System <unset>     | 2009-12-23 12:11 | Update     |  7
  29 | System <unset>     | 2009-12-22 13:59 | Update     |  36
  28 | User <username>    | 2009-12-21 13:21 | Install    |  1
  27 | System <unset>     | 2009-12-18 14:59 | Update     |  56
  26 | User <username>    | 2009-12-18 08:46 | Install    |  1
history list

ID ile history bilgisine ulaşalım:

[root ~]> yum history info 2
Loaded plugins: dellsysidplugin2, fastestmirror, refresh-packagekit
Transaction ID : 2
Begin time   : Tue Jan 19 15:10:13 2010
Begin rpmdb  : 2431:fe4c2c846fd45c9125fb8ab27542a27b22e0d3df
End time    :      15:10:27 2010 (14 seconds)
End rpmdb   : 2430:2eeb12b0b0f2ef3fcb31b4447b439e76e92e3866
User      : User <username>
Return-Code  : Success
Transaction performed with:
  Installed  rpm-4.7.2-1.fc12.i686
  Installed  yum-3.2.25-1.fc12.noarch
  Installed  yum-plugin-fastestmirror-1.1.24-2.fc12.noarch
Packages Altered:
  Erase    arora-0.10.2-2.fc12.i686
history info

ID ile redo ve undo yapmak

[root ~]> yum history repeat 2
Loaded plugins: dellsysidplugin2, fastestmirror, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * fedora: mirror.cogentco.com
 * livna: rpm.livna.org
[...]
Repeating transaction 2, from Tue Jan 19 15:10:13 2010
  Erase    arora-0.10.2-2.fc12.i686
No package matched to remove
history repeat

[root ~]> yum history undo 2
Loaded plugins: dellsysidplugin2, fastestmirror, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
[...]
Undoing transaction 2, from Tue Jan 19 15:10:13 2010
  Erase    arora-0.10.2-2.fc12.i686
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package arora.i686 0:0.10.2-2.fc12 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
=================================================================================================================================================================================
 Package                 Arch                  Version                     Repository                 Size
=================================================================================================================================================================================
Installing:
 arora                  i686                  0.10.2-2.fc12                  updates                  1.1 M
 
Transaction Summary
=================================================================================================================================================================================
Install    1 Package(s)
Upgrade    0 Package(s)
 
Total download size: 1.1 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
arora-0.10.2-2.fc12.i686.rpm                                                               | 1.1 MB   00:00   
[...]
Running Transaction
 Installing   : arora-0.10.2-2.fc12.i686                                                                 1/1 
 
Installed:
 arora.i686 0:0.10.2-2.fc12                                                                           
 
Complete!

[root ~]> yum history redo 2
Loaded plugins: dellsysidplugin2, fastestmirror, refresh-packagekit
[...]
Repeating transaction 2, from Tue Jan 19 15:10:13 2010
  Erase    arora-0.10.2-2.fc12.i686
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package arora.i686 0:0.10.2-2.fc12 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
=================================================================================================================================================================================
 Package                Arch                 Version                      Repository                 Size
=================================================================================================================================================================================
Removing:
 arora                 i686                 0.10.2-2.fc12                   installed                 3.7 M
 
Transaction Summary
=================================================================================================================================================================================
Remove    1 Package(s)
Reinstall   0 Package(s)
Downgrade   0 Package(s)
 
Is this ok [y/N]: y
[...]
Running Transaction
 Erasing    : arora-0.10.2-2.fc12.i686                                                                 1/1 
 
Removed:
 arora.i686 0:0.10.2-2.fc12                                                                           
 
Complete!

Yum ile tek bir depodan paket kurmak

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Repoları listeleyelim

$ yum repolist
Loaded plugins: dellsysidplugin2, refresh-packagekit
repo id                           repo name                                    status     
adobe-linux-i386                       Adobe Systems Incorporated                            enabled:   17
fedora                            Fedora 12 - i386                                 enabled: 15,366
google                            Google - i386                                  enabled:   4
livna                            rpm.livna.org for 12 - i386                           enabled:   3
rpmfusion-free                        RPM Fusion for Fedora 12 - Free                         enabled:  383
rpmfusion-free-updates                    RPM Fusion for Fedora 12 - Free - Updates                    enabled:  551
rpmfusion-nonfree                      RPM Fusion for Fedora 12 - Nonfree                        enabled:  124
rpmfusion-nonfree-updates                  RPM Fusion for Fedora 12 - Nonfree - Updates                   enabled:  228
updates                           Fedora 12 - i386 - Updates                            enabled: 4,587
repolist: 21,263

Google reposundan paket kuralım

$ yum --disablerepo="*" --enablerepo="google" list available
Loaded plugins: dellsysidplugin2, refresh-packagekit
Available Packages
google-chrome-beta.i386                             5.0.307.9-39052                            google
google-chrome-unstable.i386                           5.0.322.2-38810                            google
google-desktop-linux.i386                            1.2.0-0088                              google
picasa.i386

Bash autocomplete kullanımı

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bash autocomlete paketini kuralım.

yum install bash-completion

Şimdi kullandığımız konsolu değiştirelim ve deneme yapalım:

[root ~]$ yum s[TAB][TAB]
search shell

[root ~]$ yum install fire[TAB][TAB]
firebird-classic.i686   firebird.i686       firecontrol.i686
firebird-devel.i686    firebird-libfbembed.i686  firehol.noarch
firebird-doc.i686     firebird-superserver.i686 firewalk.i686

[root ~]$ yum remove ge[TAB][TAB]
gedit.i686      geoclue-devel.i686  geronimo-jms.noarch gettext.i686
gegl.i686      geoclue.i686     geronimo-jta.noarch gettext-libs.i686
genisoimage.i686   GeoIP.i686      gettext-devel.i686

Güzel değil mi??

Postgresql table partition yapmak!

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

1-Master table yarat
2-Child tables yarat (constraint kesişimi olmamalı)
3-İndexleri oluştur
4-Trigger function yaz
5-“Constraint exclusion”ı enable yap.

1-Master table yarat

CREATE TABLE impressions_by_day (
	advertiser_id INTEGER NOT NULL,
	DAY DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
	impressions INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY)
);

2-Child tables yarat

CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-01-01' AND DAY < DATE '2009-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-03-01' AND DAY < DATE '2009-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-05-01' AND DAY < DATE '2009-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-07-01' AND DAY < DATE '2009-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-09-01' AND DAY < DATE '2009-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-11-01' AND DAY < DATE '2010-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-01-01' AND DAY < DATE '2010-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-03-01' AND DAY < DATE '2010-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-05-01' AND DAY < DATE '2010-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-07-01' AND DAY < DATE '2010-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-09-01' AND DAY < DATE '2010-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-11-01' AND DAY < DATE '2011-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-01-01' AND DAY < DATE '2011-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-03-01' AND DAY < DATE '2011-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-05-01' AND DAY < DATE '2011-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-07-01' AND DAY < DATE '2011-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-09-01' AND DAY < DATE '2011-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-11-01' AND DAY < DATE '2012-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-01-01' AND DAY < DATE '2012-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-03-01' AND DAY < DATE '2012-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-05-01' AND DAY < DATE '2012-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-07-01' AND DAY < DATE '2012-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-09-01' AND DAY < DATE '2012-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-11-01' AND DAY < DATE '2013-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);

3-İndexleri oluştur

CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m1ms2_day ON impressions_by_day_y2009m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m3ms2_day ON impressions_by_day_y2009m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m5ms2_day ON impressions_by_day_y2009m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m7ms2_day ON impressions_by_day_y2009m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m9ms2_day ON impressions_by_day_y2009m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m11ms2_day ON impressions_by_day_y2009m11ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m1ms2_day ON impressions_by_day_y2010m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m3ms2_day ON impressions_by_day_y2010m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m5ms2_day ON impressions_by_day_y2010m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m7ms2_day ON impressions_by_day_y2010m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m9ms2_day ON impressions_by_day_y2010m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m11ms2_day ON impressions_by_day_y2010m11ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m1ms2_day ON impressions_by_day_y2011m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m3ms2_day ON impressions_by_day_y2011m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m5ms2_day ON impressions_by_day_y2011m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m7ms2_day ON impressions_by_day_y2011m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m9ms2_day ON impressions_by_day_y2011m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m11ms2_day ON impressions_by_day_y2011m11ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m1ms2_day ON impressions_by_day_y2012m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m3ms2_day ON impressions_by_day_y2012m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m5ms2_day ON impressions_by_day_y2012m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m7ms2_day ON impressions_by_day_y2012m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m9ms2_day ON impressions_by_day_y2012m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m11ms2_day ON impressions_by_day_y2012m11ms2 (DAY);

4-Triger function yaz
Triger fonksiyonu child tablelarla aynı şartlara göre yaratılmalıdır. Şartların tamamen aynı olması çok önemli.
Triger fonksiyonu:

CREATE OR REPLACE FUNCTION impressions_by_day_insert_trigger()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
	IF ( NEW.DAY >= DATE '2009-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m1ms2 VALUES (NEW.*); 
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m1ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m1ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m1ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2013-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSE
		RAISE EXCEPTION 'Date out of range. Something wrong with the impressions_by_day_insert_trigger() function!';
	END IF;
	RETURN NULL;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

Triger:

CREATE TRIGGER insert_impressions_by_day_trigger 
	BEFORE INSERT ON impressions_by_day 
	FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE impressions_by_day_insert_trigger();

5-“Constraint exclusion”ı enable yap.
Partition yapısının çalışabilmesi için postgresql.conf dosyasındaki constraint_exclusion=on yapılmalıdır.

Veri boyutu arttığında index boyutu artacak ve index kullanımı işlevsel olmaktan çıkacaktır.
Ayrıca partition yapılması update ve insert hızını azaltırken select hızını arttırmaktadır.
Sonuçta partition kullanılıp kullanılmayacağına performans testi yapılarak karar verilmelidir.

Yum İle Paketleri Downgrade Yapmak

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Paketlerin eski sürümlerini kullanmak gerektiğinde “yum downgrade” kullanılabilir.
Bu işlem ile paket bağımlılıkları otomatik olarak çözülmez.
Bağımlılıkları teker teker downgrade etmek gerekebilir.

Paket bağımlılığı yokken:

yum downgrade hunspell-mr.noarch
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package hunspell-mr.noarch 0:20060920-5.fc13 set to be downgraded
---> Package hunspell-mr.noarch 0:20060920-6.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package      Arch     Version          Repository   Size
================================================================================
Downgrading:
 hunspell-mr    noarch    20060920-5.fc13      fedora     62 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Downgrade   1 Package(s)
 
Total download size: 62 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
hunspell-mr-20060920-5.fc13.noarch.rpm          | 62 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : hunspell-mr-20060920-5.fc13.noarch            1/2 
 Cleanup    : hunspell-mr-20060920-6.fc14.noarch            2/2 
 
Removed:
 hunspell-mr.noarch 0:20060920-6.fc14                     
 
Installed:
 hunspell-mr.noarch 0:20060920-5.fc13                     
 
Complete!

Bağımlık varsa:

yum downgrade sqlite
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: sqlite-devel-3.6.23-1.fc14.i686 (@rawhide/12)
      Requires: sqlite = 3.6.23-1.fc14
      Removing: sqlite-3.6.23-1.fc14.i686 (@rawhide/12)
        sqlite = 3.6.23-1.fc14
      Downgraded By: sqlite-3.6.22-1.fc13.i686 (fedora)
        sqlite = 3.6.22-1.fc13
 You could try using --skip-broken to work around the problem


Önce bağımlılığı çözelim:

yum downgrade sqlite-devel sqlite
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
---> Package sqlite-devel.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite-devel.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package       Arch     Version         Repository   Size
================================================================================
Downgrading:
 sqlite        i686     3.6.22-1.fc13      fedora     309 k
 sqlite-devel     i686     3.6.22-1.fc13      fedora     80 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Downgrade   2 Package(s)
 
Total download size: 389 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): sqlite-3.6.22-1.fc13.i686.rpm           | 309 kB   00:00   
(2/2): sqlite-devel-3.6.22-1.fc13.i686.rpm        | 80 kB   00:00   
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      438 kB/s | 389 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : sqlite-3.6.22-1.fc13.i686                1/4 
 Installing   : sqlite-devel-3.6.22-1.fc13.i686             2/4 
 Cleanup    : sqlite-devel-3.6.23-1.fc14.i686             3/4 
 Cleanup    : sqlite-3.6.23-1.fc14.i686                4/4 
 
Removed:
 sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14     sqlite-devel.i686 0:3.6.23-1.fc14    
 
Installed:
 sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13     sqlite-devel.i686 0:3.6.22-1.fc13    
 
Complete!