Bash History’den Saklanmak

Mayıs 23, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Komutların önüne boşluk (” “) karakteri koyarak history dosyasina girmeleri engellenebilir.
Başında ” ” olan komutların historyden kaçmasını sağlamak için

export HISTCONTROL=ignorespace

Bütün komutları yakalayan default ayara dönmek için ise

export HISTCONTROL=showspace

kullanılabilir.

Yazılan komutların historye yazılmaması için

export HISTSIZE=0

Bash İle STDIN’den Değişken Almak

Mayıs 23, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

read -p user: -s pass
echo $pass

Kullanıcı Şifrelerini Değiştirmek

Mayıs 23, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Kullanıcı şifrelerini passwd interaksiyonu olmadan değiştirmek:

usermod -p $(echo yeni_sifre | openssl passwd -1 -stdin) kullanici_adi

veya

echo kullanici_adi:yeni_sifre | chpasswd 

Linux’de Prosesleri Kullanıcılardan Gizlemek

Mayıs 23, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Linux çekirdeğiniz 3.2’den daha güncel ise /proc dizinini “hidepid” opsiyonu ile mount ederek kullanıcıların sadece kendi proseslerini görmelerini sağlayabiliriz. Tabiki root kullanıcısı bütün prosesleri görebilir.

“hideip” opsiyonu 3 değer alabilir:
0 – Default ayardır, bütün prosesler herkes tarafından görünebilir.
1 – Kullanıcılar ps, top gibi komutlarla sadece kendi proseslerini görebilir. Fakat kullanıcılar /proc dizinine bakarak diğer proseslerin idlerine ulaşabilir.
2 – Kullanıcılar ps, top gibi komutlarla sadece kendi proseslerini görebilir. /proc dizinine bakarak da prosesler hakkında veri elde edebilir.

[xxx@xxxxxx ~]$ mount -o remount /proc -o hidepid=1
[xxx@xxxxxx ~]$ ls /proc/
2927 3054 3096 3125 3245 3856 9944    cpuinfo  execdomains ipmi    kpagecount modules    sched_debug swaps     uptime
2936 3065 3098 3127 3322 3979 acpi    crypto   fb      irq    kpageflags mounts    schedstat  sys      version
2951 3068 3109 3129 3338 4082 asound   devices  filesystems kallsyms  loadavg   mtd      scsi     sysrq-trigger vmallocinfo
2952 3084 3110 3134 3339 4084 buddyinfo diskstats fs      kcore   locks    mtrr     self     sysvipc    vmstat
3034 3086 3111 3135 3341 8676 bus    dma    interrupts  keys    mdstat   net      slabinfo   timer_list   zoneinfo
3042 3092 3116 3181 3435 8743 cgroups  dri    iomem    key-users meminfo   pagetypeinfo softirqs   timer_stats
3050 3094 3124 3230 3446 9743 cmdline  driver   ioports   kmsg    misc    partitions  stat     tty
[xxx@xxxxxx ~]$ mount -o remount /proc -o hidepid=2
[xxx@xxxxxx ~]$ ls /proc/
1   1656 1831 1983 2154 2226 2446 303  31  32  361  4082 48  6  75     bus     interrupts mdstat    slabinfo    zoneinfo
10  1657 1832 1987 2155 2228 25  3034 3104 3230 362  4083 4848 60  76     cgroups   iomem    meminfo    softirqs
109  1658 1851 2   2156 2230 26  304  3109 3245 363  4084 49  61  78     cmdline   ioports   misc     stat
11  1682 1853 20  2157 2238 27  3042 3110 33  364  41  5   62  79     cpuinfo   ipmi    modules    swaps
12  1696 1886 2007 2158 2261 28  3050 3111 3322 37  4123 50  63  8     crypto    irq     mounts    sys
13  17  1887 2039 2159 2264 29  3054 3112 3338 373  4173 51  64  8597    devices   kallsyms  mtd      sysrq-trigger
14  1786 1888 2047 2167 2285 2927 3065 3116 3339 38  42  52  65  8676    diskstats  kcore    mtrr     sysvipc
149  1787 1889 21  2180 23  2936 3068 3124 3341 3831 4274 53  66  8743    dma     keys    net      timer_list
15  1788 1893 2128 2188 2355 2951 3084 3125 34  3856 43  54  67  9     dri     key-users  pagetypeinfo timer_stats
150  1789 19  2137 22  2367 2952 3086 3127 3435 39  44  55  68  9743    driver    kmsg    partitions  tty
151  18  1908 2138 2207 237  3   3092 3129 3446 3979 45  56  7  9958    execdomains kpagecount sched_debug  uptime
16  1806 1933 2151 2215 24  30  3094 3134 35  4   46  57  73  acpi    fb      kpageflags schedstat   version
1631 1817 1942 2152 2222 240  301  3096 3135 36  40  465  58  74  asound   filesystems loadavg   scsi     vmallocinfo
1655 1821 1943 2153 2224 2423 302  3098 3181 360  404  47  59  740 buddyinfo fs      locks    self     vmstat

Yapılan değişikliklerin kalıcı olması isteniyorsa /etc/fstab dosyasında aşağıdaki değişiklik yapılabilir.

proc  /proc  proc  defaults,hidepid=2   0   0

Renkli grep

Mayıs 22, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Grep’i renkli yapmak için

export GREP_OPTIONS='--color=auto'

Bu satır bash başlangıç ayar dosyasına da konulabilir.

Binary Saat

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

watch -n 1 'echo "obase=2;`date +%s`" | bc'

Shell Paylaşmak

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Aynı sunucuya erişimi olan 2 kişi için birinin yaptıklarını diğeri görmek istiyor diyelim.
Bunun için 2 güzel çözüm buldum (Krediler:http://www.commandlinefu.com adresine)

Usta:
   script -qf | tee >(nc -kl 5000)
Öğrenci:
   nc localhost 500

veya

Usta:
   bash -i 2>&1 | tee /dev/stderr | nc -l 5000
Öğrenci:
   nc localhost 500

Text Dosyalarında Belirli Bir Aralığın Tespiti

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

sed kullanalım.
2,3,4,5. satırları görmek için

sed -n '2,5p' install.log

son satır için $ kullanılabilir.
Son satırı görmek için

sed -n '$p' install.log

Detaylı bilgi http://www.grymoire.com/Unix/Sed.html adresinde bulunabilir.

Aynı Hash’e Sahip Dosyaların Tesbiti

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

find -not -empty -type f -printf "%s\n" | sort -rn | uniq -d | xargs -I{} -n1 find -type f -size {}c -print0 | xargs -0 md5sum | sort | uniq -w32 --all-repeated=separate

Web Üzerinden Dizin Göstermek

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bir dizinin içeriğini web üzerinden paylaşmak istiyoruz.
Paylaştığımız dizine http://$HOSTNAME:8000/ adresinden ulaşılabilcektir.
Bu iş için python kullanmak ideal
Python 2.x için

python -m SimpleHTTPServer

Python 3.x için

python -m http.server

Neredeyim ben!?

Linux Notları kategorisinde geziniyorsun.