Bash scriptte komut çağırmak

Ekim 25, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Örnekler:

$ MYDIR=`dirname /usr/local/share/doc/foo/foo.txt`
$ echo $MYDIR
/usr/local/share/doc/foo

veya

$ MYDIR=$(dirname /usr/local/share/doc/foo/foo.txt)
$ echo $MYDIR
/usr/local/share/doc/foo

veya

MYFILES=$(ls /etc | grep pa)
bash-2.03$ echo $MYFILES
pam.d passwd


join ile dosya birleştirmek

Ekim 25, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

2 dosyayı birleştirebilmek için ortak bir alanın olması gerekmektedir.
Ortak alan Yoksa yaratalım:


file1:
Jack Wallen
Jessica Wallen
Johnny Wallen
Jeri Wallen
 
file2:
123-45-6789
234-56-7890
345-67-8901
456-78-9012
 
$nl file1 > fileA ; nl file2 > fileB
$join fileA fileB

Başka bir örnek

$ cat m1.txt
Jincy 500
Amit 300
Saurab 100
Jobi 400
Kumar 200
 
$ cat m2.txt
Amit Monitoring
Jincy Marketing
Jobi Accounts
Kumar Sales
Saurab Maintenence
 
$ sort m1.txt | join - m2.txt
Amit 300 Monitoring
Jincy 500 Marketing
Jobi 400 Accounts
Kumar 200 Sales
Saurab 100 Maintenence
$

iostat ile CPU ve I/O ölçmek

Ekim 25, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

sda için her saniyede çalışır. Toplam 3 çıktı ver:

iostat -p sda 1 3

Daha detaylı bilgi için

iostat -x

grep

Ekim 24, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Grep ile OR yapmak

grep 'pattern1\|pattern2' filename
veya
grep -E 'pattern1|pattern2' filename

Örnek:

$ grep 'Tech\|Sales' employee.txt
100 Thomas Manager  Sales    $5,000
200 Jason  Developer Technology $5,500
300 Raj   Sysadmin  Technology $7,000
500 Randy  Manager  Sales    $6,000

Grep ile AND yapmak

Önce pattern1 sonra pattern2 gelecekse:
grep -E 'pattern1.*pattern2' filename
Pattern1 ve 2 herhangi bir sırada gelecekse
grep -E 'pattern1.*pattern2|pattern2.*pattern1' filename
veya
grep -E 'pattern1' filename | grep -E 'pattern2'

Grep ile NOT yapmak

grep -v 'pattern1' filename

Linux’de mesaj iletmek

Ağustos 25, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

1-xterm penceresi içinde top koşmak
ve xterm penceresi içinde echo ile mesaj göndermek

xterm -e "top -c; sleep 10"
xterm -e "watch echo 'Bu bir mesajdır'"

SSH ile birlikte kullanmak için

ssh -Y fatih@localhost 'export DISPLAY=:0 && xterm -e watch echo "Bu bir mesajdır"'

2-notify-send yazılı ile

notify-send "welcome to Linux message box"

SSh ile birlikte kullanımı

ssh -Y fatih@localhost 'export DISPLAY=:0 && notify-send "welcome to Linux message box"'

3-zenity kullanmak

zenity --info --title='Message' --text='Linux redhat '

SSH ile kullanmak

ssh -Y fatih@localhost 'export DISPLAY=:0 && zenity --info --title='Message' -text='Linux redhat '"

4-kdialog kullanmak

kdialog --title "New Mail Has Arrived" --passivepopup "it will terminate withing 5 minutes" 5

SSH ile kullanmak

ssh -Y fatih@localhost 'export DISPLAY=:0 && kdialog --title "New Mail Has Arrived" --passivepopup "it will terminate withing 5 minutes" 5'

5-En güzel yol:

$ who
jdoe   pts/0    2014-03-09 16:19 (10.3.2.98)
mary   pts/1    2014-03-09 14:10 (10.3.2.123
$ echo "Bu sesaj jdoeya" > /dev/pts/0
$ echo "Bu da sevgili Marrye" > /dev/pts/1

SSh ile yapılması

$ ssh root@hedef 'who'
$ ssh root@hedef 'echo "Bu da sevgili Marrye" > /dev/pts/1'

Konsoldan ses kontrolü/ayarı yapmak

Ağustos 22, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Konsoldan ses ayarı yapabilmek icin “alsamixer” kullanılabilir.
Bunun için

sudo apt-get install alsa alsa-tools
sudo adduser yourusername audio
alsamixer

Açık bağlantıların tesbiti

Ağustos 19, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

netstat -lantp | grep ESTABLISHED |awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}' | sort -u

Bilgisayara bağlanmış kullanıcının bütün processlerini öldürmek(login shell dahil)


pkill -KILL -u username

Aria2 ile dosya download etmek

Ağustos 18, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Aria2 ile çoklu bağlantili, max bandwith ile dosya downloadu mümkün.
Geliştiricileri süper iş çıkarmış.
Kullanımı:

aria2c "http://host/file.zip"

2 kaynaktan aynı dosyanın indirilmesi

aria2c "http://host/file.zip" "http://mirror/file.zip"

HTTP ve FTP nin beraber kullanımı

aria2c "http://host1/file.zip" "ftp://host2/file.zip"

Bir dosyadaki fileların download edilmesi

aria2c -ifiles.txt -j2

Sayı sequanci ile download

aria2c -Z -P "http://host/image[000-100].png"

Ayrıntılı bilgi

Dosya isimlerini değiştirmek

Ağustos 17, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

  echo "bizim ilk filemiz:"${filename:4:19}
  #echo ${filename[0]:4}".birles."$i".mp4"
 
  avimerge -i 32*mp4 -o ${filename:4:19}.birles.$i.mp4
  echo "avimerge bitti basa don"

if kullanımı

Ağustos 17, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Dosya için varlık kontrolü

if [ -a tmp.tmp ]; then
  rm -f tmp.tmp # Make sure we're not bothered by an old temporary file
fi

Dizin için varlık kontrolü

if [ -d ~/.kde ]; then
  echo "You seem to be a kde user."
fi

Dosyanın regular dosya olarak varlığının kontrolü icin -f regularfile
Regular dosyalar blok veya karakter special dosyaları(/dev dizinindeki device tanımlayan kernel dosyaları) değildir.

if [ -f ~/.bashrc ]; then
  source ~/.bashrc
fi

Dosyayı inceleyen kullanıcı dosyanın sahibi mi?

if [ -O file ]; then
  chmod 600 file # Makes the file private, which is a bad idea if you don't own it
fi

Dosya okunabiliyor mu?(izinleri var mı)

if [-r file ]; then
  content=$(cat file) # Set $content to the content of the file
fi

Dosya 0 bytedan farklı okunabilen bir dosya mı?

if [ -s logfile ]; then
 gzip logfile  # Backup the old logfile
 touch logfile # before creating a fresh one.
fi

Dosya yazılabilir mi?

if [ -w /dev/hda ]; then
  grub-install /dev/hda
fi

Dosya çalıştırılabilir mi?(Dizinler için içeriği listelenebilir mi?)

if [ -x /root ]; then
  echo "You can view the contents of the /root directory."
fi

Dosyaların değiştirilme tarihini karşılaştırmak:
(olderfile yokken de True döner)

if [ newerfile -nt olderfile ]; then
  echo "story.txt1 is newer than story.txt; I suggest continuing with the former."
fi

veya

if [ /mnt/remote/remotefile -ot localfile ]; then
  cp -f localfile /mnt/remote/remotefile # Make sure the remote location has the newest version of the file, too
fi

Dosyaların inodelarını karşılaştırmak.

if [ /dev/cdrom -ef /dev/dvd ]; then
  echo "Your primary cd drive appears to read dvd's, too."
fi

String karşılaştırmak:

if [ "$1" == "moo" ]; then
  echo $cow # Ever tried executing 'apt-get moo'?
fi
if [ "$userinput" != "$password" ]; then
  echo "Access denied! Wrong password!"
  exit 1 # Stops script execution right here
fi

Stringin uzunluğu 0’dan büyük mü?

if [ -n "$userinput" ]; then
  userinput=parse($userinput) # Only parse if the user actually gave some input.
fi

String boş string mi?

if [ -z $uninitializedvar ]; then
  uninitializedvar="initialized" # -z returns true on an uninitialized variable, so we initialize it here.
fi

String regex’e uygun mu?

if [[ "$email" =~ "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}\b" ]]; then
  echo "\$email contains a valid e-mail address."
fi

Sayıları karşılaştırmak:

if [ $? -eq 0 ]; then # $? returns the exit status of the previous command
  echo "Previous command ran succesfully."
fi
if [ $(ps -p $pid -o ni=) -ne $(nice) ]; then
  echo "Process $pid is running with a non-default nice value"
fi
 
if [ $num -lt 0 ]; then
  echo "Negative numbers not allowed; exiting..."
  exit 1
fi
[ NUM1 -ne NUM2 ]
NUM1 is Not Equal to NUM2.
[ NUM1 -gt NUM2 ]
NUM1 is Greater Than NUM2.
[ NUM1 -ge NUM2 ]
NUM1 is Greater than or Equal to NUM2.
[ NUM1 -lt NUM2 ]
NUM1 is Less Than NUM2.
[ NUM1 -le NUM2 ]
NUM1 is Less than or Equal to NUM2.

Diğer kullanım örnekleri

if (( $? == 0 )); then # $? returns the exit status of the previous command
  echo "Previous command ran succesfully."
fi
 
if (( $(ps -p $pid -o ni=) != $(nice) )); then
  echo "Process $pid is running with a non-default nice value"
fi
 
if (( $num < 0 )); then
  echo "Negative numbers not allowed; exiting..."
  exit 1
fi
(( NUM1 != NUM2 )) NUM1 is not equal to NUM2.
(( NUM1 > NUM2 )) NUM1 is greater than NUM2.
(( NUM1 >= NUM2 )) NUM1 is greater than or equal to NUM2.
(( NUM1 < NUM2 )) NUM1 is less than NUM2.
(( NUM1 <= NUM2 )) NUM1 is less than or equal to NUM2.

Neredeyim ben!?

Linux Notları kategorisinde geziniyorsun.