FFmpeg İle Sync Sorunu Olmaksızın Mpeg1 Oluşturmak…

Ocak 20th, 2015 § Yorum yok

24 saatlik görüntü h264 ses AAC kayıt dosyasının ffmpeg ile sync sorunu olmaksızın mpeg1’e dönüştürmek için 2 yol buldum.
Birincisi:

time ffmpeg -y -i CNNTURKHD-20141212175502.h264 -vcodec mpeg1video -pix_fmt yuv420p -qscale 6 -qmin 6 -intra -async 1 CNNTURKHD-20141212175502_q6.mpg
real  252m15.233s
user  231m42.557s
sys   2m26.928s

Sonuç Dosyasi 29G

İkincisi:

time ffmpeg -y -i CNNTURKHD-20141212175502.h264 -vcodec mpeg1video -sameq -ar 48000 -async 48000 -ac 2 CNNTURKHD-20141212175502sameq_async48000.mpg
real  298m58.291s
user  273m46.499s
sys   2m17.161s

Sonuç Dosyasi 17G

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

FFmpeg İle Sync Sorunu Olmaksızın Mpeg1 Oluşturmak… başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri