echo Outputunun md5sum Sorunu

Ocak 30, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

echo ile çıkan stringi md5sum’a soktuğumuzda yanlış sonuç veriyor.
Bunun nedeni echo nun stringin sonuna “newline” \n eklemesidir.
Bu durumu düzeltmek için -n opsiyonunu kullanalim.

[fatih@FOZTURK ~]$ echo "deneme" | md5sum 
83ff036ac533544ddf84fb22edf62c2d -
[fatih@FOZTURK ~]$ echo -n "deneme" | md5sum 
8f10d078b2799206cfe914b32cc6a5e9 -

Ubuntu’da vlc’yi root olarak çalıştırmak

Ocak 27, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

sed -i 's/geteuid/getppid/g' `which vlc`

Bash Saati

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

function stopwatch(){
 date1=`date +%s`; 
  while true; do 
  echo -ne "$(date -u --date @$((`date +%s` - $date1)) +%H:%M:%S)\r"; 
  sleep 0.1
  done
}
stopwatch

VLC İle Stream Yakalamak

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

ffmpeg, Vlc gibi programlarla stream yakalanırken Ctrl-C ile işlem kesildiğinde sonuç dosyasının bozulma ihtimali vardır.
Zira Ctrl-C ile süreç öldürülerek oluşan sonuç dosyasını daha sonra işlemek, formatını değiştirmek vs mümkün olmaya biliyor.
Bu sorunu aşmak için vlc’nin herhangi bir soketi dinleyip o soketten bilgi geldiginde kendini sonlandıracak olması özelliğini kullanabiliriz.

vlc $vlcstreamip --quiet --intf rc --rc-host localhost:8082 --rc-fake-tty --no-show-intf --verbose 0 --sout="#transcode{vcodec=h264,width=352,height=288,acodec=mpga,ab=192,scale=1,channel=2,deinterlace,audio-sync}:std{access=file,mux=ps,dst=\"$sonuc_dosyasi\"}" &

vlc’ye kapatma bilgisini göndermek için netcat kullanılabilir

echo quit | nc localhost 8082 &>/dev/null

cvlc kullanarak yakalamak için
[/bash]
cvlc “http://www.npr.org/streams/mp3/nprlive24.pls”
–sout file/mp3:NPR-test.mp3 –run-time=20 –stop-time=20 vlc://quit

Aynı mantığın ekran görüntüsünü sağlıklı bir şekilde yakalamak için de kullanılabileceği aşikardır.

FFmpeg İle Sync Sorunu Olmaksızın Mpeg1 Oluşturmak…

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

24 saatlik görüntü h264 ses AAC kayıt dosyasının ffmpeg ile sync sorunu olmaksızın mpeg1’e dönüştürmek için 2 yol buldum.
Birincisi:

time ffmpeg -y -i CNNTURKHD-20141212175502.h264 -vcodec mpeg1video -pix_fmt yuv420p -qscale 6 -qmin 6 -intra -async 1 CNNTURKHD-20141212175502_q6.mpg
real  252m15.233s
user  231m42.557s
sys   2m26.928s

Sonuç Dosyasi 29G

İkincisi:

time ffmpeg -y -i CNNTURKHD-20141212175502.h264 -vcodec mpeg1video -sameq -ar 48000 -async 48000 -ac 2 CNNTURKHD-20141212175502sameq_async48000.mpg
real  298m58.291s
user  273m46.499s
sys   2m17.161s

Sonuç Dosyasi 17G

Pardus 2007’de Firefox 3.0 Nasıl Çalıştırılır?

Ocak 20, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Firefox’un tar.bz dosyasını yüklemek gerekmektedir. Zira Pardus 2007 ve diğer güncel olmayan sistemlerde Firefox 2.0’dan ötesine destek yoktur.(Pardus desteği için teşekkürler TÜBİTAK’a…Bkz:http://paketler.pardus.org.tr/pardus-2007/)

İnternetten yükleyelim ve açalım

wget 'http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.0&os=linux&lang=en-US'
tar -jxvf firefox-3.0.tar.bz2

Firefox’u çalıştırmak için

bash firefox/firefox &

İnternette Anlamadığım “Şeyler”….

Ocak 8, 2015 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bu nedir arkadaş

CollegeHumor's Favorite Funny Videos

Neredeyim ben!?

Ocak, 2015 arşivinde geziniyorsun.