dd’nin İstatistiklerini Almak

Kasım 19, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

dd komutunun veri istatistiklerini almak için prosese “USR1” sinyali gönderilmelidir.

dd if=/dev/random of=/dev/null& pid=$!
kill -USR1 $pid

nc İle Ağ Hızı Testi

Kasım 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

A bilgisayarı ile B bilgisayarı arasında ağ hızını ölçmek için netcat kullanabiliriz.

A bilgisayarında bağlantıyı dinleyelim

nc -l -p 2222 > /dev/null

B bilgisayarında veri gönderelim

dd if=/dev/zero bs=160000 count=625 | nc -n A.bilgisayarının.adresi 2222 

Uzaktaki bilgisayarın portunun durum tespiti

Kasım 10, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Uzaktaki bir bilgisayarın bir portunun durumunu öğrenmek için o porta paket gönderilebilir. Ping spesific bir port için kullanılmaz. Çünkü ping Layer-2 de çalışır, TCP/UDP nin yürütüldüğü Layer-3’te değil.

Linuxte bunu yapmak için Layer-3 programlar kullanmak lazım. İşte bazı yollar:

1.nmap

TCP paketi için

nmap -p 80 -sT www.google.com

UDP paketi için

nmap -p 80 -sU www.google.com

2.nc

TCP paketi için

 nc -zvv www.google.com 80

UDP paketi için

 nc -zuvv www.google.com 80

Genel bir tarama yapmak için

sudo nmap -n -PN -sT -sU -p- www.google.com

Neredeyim ben!?

Kasım, 2014 arşivinde geziniyorsun.