Linux’de Font Kurmak

Ağustos 7th, 2014 § Yorum yok

Temel olarak 2 yol kullanılabilir
1.Paket köneticisi kullanılarak:
Örneğin Microsoft’un kullandığı bazı font paketlerini bulabilmek için:

[root@zinnetb ~]# yum search font| less

kullanılabilir.

2.Daha genel olarak paket yöneticisi kullanmadan:
Linux sistemlerde fontlar

/usr/share/fonts
/usr/share/X11/fonts
/usr/local/share/fonts
~/.fonts

dizinlerinden birinde tutulur.
Herkesin kullanmasını istediğimiz fontlar /usr/share/fonts dizininde, şahsa özel fontlar ise ~/.fonts dizininde tutulabilir.

Örneğin http://img.dafont.com/dl/?f=aligot_de_mirabelle adresinden fontu beğendik ve download ettik diyelim.
Şimdi fontu yüklemek için önce zip dosyasını açalım.

[root@zinnetb Downloads]# ls -l
total 1220
-rw-r--r--. 1 fatih fatih   42925 Aug  7 13:05 aligot_de_mirabelle.zip
-rw-r--r--. 1 fatih fatih 1200999 Jun 27 10:53 Video Formats Guide.pdf
[root@zinnetb Downloads]# ls 
aligot_de_mirabelle.zip  Video Formats Guide.pdf
[root@zinnetb Downloads]# unzip aligot_de_mirabelle.zip 
Archive:  aligot_de_mirabelle.zip
  inflating: Aligot de Mirabelle.ttf  
  inflating: Selling = license.txt   

Şimdi fontu /usr/share/fonts/ dizinine kopyalalım, fc-cache ile font cahceimizi güncelleyip, fc-list ile fontun kurulu olduğuna emin olalım.

[root@zinnetb Downloads]# mv Aligot\ de\ Mirabelle.ttf /usr/share/fonts/
[root@zinnetb Downloads]# fc-cache -f
[root@zinnetb Downloads]# fc-list | grep Aligot
/usr/share/fonts/Aligot de Mirabelle.ttf: Aligot de Mirabelle:style=Regular
[root@zinnetb Downloads]# 

Artık fontu kullanabiliriz.
snapshot1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

Linux’de Font Kurmak başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri