Linux Cheat

Ağustos 7th, 2014 § Yorum yok

Bilindiği üzere linuxde yardım almak için birçok komut kullanılabilir. Örneğin ‘komut’ için yardım istediğimizde man komut, komut — help, whereis komut veya whatis komut kullanılabilir.
Fakat aranan bilgi genellikle kısadır ve gereksiz bilgileri süzmek zaman kaybına yol açmaktadır.
Bu kadar fazla yardım mekanizması olmasına rağmen benim tanıdığım bütün sistem yöneticileri Google abiye de sormaktadır.
“cheat” komutu sayesinde daha az Google yapabileceğimizi düşünüyorum.
cheat’i kurmak için python ve pip kurulu olmalıdır. Cheat’i git klonlayarak kullanacağımız için git’i de kuralım.

# yum install python
# yum install python-pip
# yum install git

Şimdi ihtiyaç duyulan python bağımlılıklarını kuralım

# pip install docopt pygments

Herhangi bir bağımlılığımız kalmadı. Şimdi git deposunu klonlayabilir ve kurulumu yapabiliriz.

# git clone https://github.com/chrisallenlane/cheat.git
# cd cheat
# python setup.py install

cheat kurulumu tamamlandı. Şimdi kullanalım:

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat dd
# Read from {/dev/urandom} 2*512 Bytes and put it into {/tmp/test.txt}
# Note: At the first iteration, we read 512 Bytes.
# Note: At the second iteration, we read 512 Bytes.
dd if=/dev/urandom of=/tmp/test.txt count=512 bs=2

# Watch the progress of 'dd'
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=4KB &; export dd_pid=`pgrep '^dd'`; while [[ -d /proc/$dd_pid ]]; do kill -USR1 $dd_pid && sleep 1 && clear; done

# Watch the progress of 'dd' with `pv` and `dialog` (apt-get install pv dialog)
(pv -n /dev/zero | dd of=/dev/null bs=128M conv=notrunc,noerror) 2>&1 | dialog --gauge "Running dd command (cloning), please wait..." 10 70 0

# Watch the progress of 'dd' with `pv` and `zenity` (apt-get install pv zenity)
(pv -n /dev/zero | dd of=/dev/null bs=128M conv=notrunc,noerror) 2>&1 | zenity --title 'Running dd command (cloning), please wait...' --progress

# DD with "graphical" return
dcfldd if=/dev/zero of=/dev/null bs=500K


[root@zinnetb bash_completion.d]# 

Kurulmuş cheat dosyalarını görmek için

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat -d 
/root/.cheat
/usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat -l
7z       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/7z
ab       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ab
apk      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apk
apparmor    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apparmor
apt-cache   /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apt-cache
apt-get    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/apt-get
aptitude    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/aptitude
asciiart    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/asciiart
asterisk    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/asterisk
at       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/at
awk      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/awk
bash      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/bash
chmod     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/chmod
chown     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/chown
convert    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/convert
crontab    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/crontab
curl      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/curl
cut      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/cut
date      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/date
dd       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/dd
df       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/df
dhclient    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/dhclient
diff      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/diff
distcc     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/distcc
emacs     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/emacs
find      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/find
gcc      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gcc
gdb      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gdb
git      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/git
gpg      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gpg
grep      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/grep
gs       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/gs
head      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/head
history    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/history
ifconfig    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ifconfig
indent     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/indent
ip       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ip
iptables    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/iptables
irssi     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/irssi
iwconfig    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/iwconfig
journalctl   /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/journalctl
less      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/less
ln       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ln
ls       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ls
lsof      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/lsof
markdown    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/markdown
mkdir     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mkdir
mount     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mount
mysql     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mysql
mysqldump   /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/mysqldump
ncat      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ncat
netstat    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/netstat
nmap      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/nmap
notify-send  /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/notify-send
od       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/od
openssl    /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/openssl
pacman     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/pacman
pdftk     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/pdftk
php      /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/php
ps       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/ps
python     /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/python
rm       /usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets/rm
...

Bu dosyalar elle de değiştirilebilir.

Cheat içinde arama yapak için

[root@zinnetb bash_completion.d]# cheat -s top
history:
 # To see most used top 10 commands:

irssi:
 # To change the topic
 /topic <description>

notify-send:
 # To send a desktop notification via dbus:

systemctl:
 # Stop a service
 systemctl stop foo.service

top:
 top -i <interval>
 top -s <delay>
 top -a
 top -d
 top -e
 top -F
 top -f
 top -h
 top -o <key>

yaourt:
 # For all of the above commands, if you want yaourt to stop asking constantly for confirmations, 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

Linux Cheat başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri