Dosya Yedeklemek…

Mart 27, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce dosyaların yedeğini almak için bu yöntem kullanılabilinir.
Önce küme işaretinin nasıl çalıştığını bir anlayalım.
Örneğin

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}{a,b,c}{a,b,c}
aaa aab aac aba abb abc aca acb acc baa bab bac bba bbb bbc bca bcb bcc caa cab cac cba cbb cbc cca ccb ccc

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}{a,b}
aa ab ba bb ca cb

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}x
ax bx cx

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}xy
axy bxy cxy

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}x{1,2}
ax1 ax2 bx1 bx2 cx1 cx2

Görüldüğü üzere küme ile kartezyen çarpım yapılmaktadır.
Küme içinde boşluk karakteri de kullanılabilinir.

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}{,1,2}
a a1 a2 b b1 b2 c c1 c2

Değiştirmeden önce dosyanın yedeğini almak için

root@localhost ~]# cp filename{,.bak}

veya degişim zamanını da backupa katmak için

root@localhost ~]# cp set.txt{,".$(date "+%Y%m%d%H%M%S")"}
[root@localhost ~]# ls set.txt*
set.txt  set.txt.20140327134115


kullanılabilir.

Neden Yahoo Mail

Mart 13, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Hiçbir fikrim yok!!!

yahoo

 

Neredeyim ben!?

Mart, 2014 arşivinde geziniyorsun.