Birçok processi öldürme

Şubat 10th, 2014 § Yorum yok

Önce grep dosru sonuç veriyor mu kontrol edelim:

ps aux | grep jppf

xmodulo  3324 0.1 2.9 156524 15176 pts/0  Sl  22:16  0:01 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre/bin/java -Xmx32m -Djppf.config=jppf-driver.properties -Dlog4j.configuration=log4j-driver.properties -Djava.util.logging.config.file=config/logging-driver.properties -classpath /home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/config:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jmxremote_optional.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jppf-common-node.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jppf-common.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jppf-server.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/log4j-1.2.15.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/slf4j-api-1.6.1.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar org.jppf.server.DriverLauncher
xmodulo  3338 0.3 4.4 391484 22792 pts/0  Sl  22:16  0:03 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre/bin/java -cp /home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/config:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jmxremote_optional.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jppf-common-node.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jppf-common.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/jppf-server.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/log4j-1.2.15.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/slf4j-api-1.6.1.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-driver/lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar -Djppf.config=jppf-driver.properties -Dlog4j.configuration=log4j-driver.properties -Xmx256m -Djava.util.logging.config.file=config/logging-driver.properties org.jppf.server.JPPFDriver 59216
xmodulo  3388 0.1 2.9 139144 15064 pts/0  Sl  22:19  0:01 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre/bin/java -Xmx16m -Dlog4j.configuration=log4j-node.properties -Djppf.config=jppf-node.properties -Djava.util.logging.config.file=config/logging-node.properties -classpath /home/xmodulo/JPPF-3.2.2-node/config:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-node/lib/jmxremote_optional.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-node/lib/jppf-common-node.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-node/lib/log4j-1.2.15.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-node/lib/slf4j-api-1.6.1.jar:/home/xmodulo/JPPF-3.2.2-node/lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar org.jppf.node.NodeLauncher
xmodulo  3402 0.1 3.9 257980 20288 pts/0  Sl  22:19  0:01 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-

Birçok processi grep ile ayıklayıp öldürmek için:

kill -9 `ps aux | grep <keyword> | awk '{print $2}'` 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

Birçok processi öldürme başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri