Bash autocomplete kullanımı

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bash autocomlete paketini kuralım.

yum install bash-completion

Şimdi kullandığımız konsolu değiştirelim ve deneme yapalım:

[root ~]$ yum s[TAB][TAB]
search shell

[root ~]$ yum install fire[TAB][TAB]
firebird-classic.i686   firebird.i686       firecontrol.i686
firebird-devel.i686    firebird-libfbembed.i686  firehol.noarch
firebird-doc.i686     firebird-superserver.i686 firewalk.i686

[root ~]$ yum remove ge[TAB][TAB]
gedit.i686      geoclue-devel.i686  geronimo-jms.noarch gettext.i686
gegl.i686      geoclue.i686     geronimo-jta.noarch gettext-libs.i686
genisoimage.i686   GeoIP.i686      gettext-devel.i686

Güzel değil mi??

Postgresql table partition yapmak!

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

1-Master table yarat
2-Child tables yarat (constraint kesişimi olmamalı)
3-İndexleri oluştur
4-Trigger function yaz
5-“Constraint exclusion”ı enable yap.

1-Master table yarat

CREATE TABLE impressions_by_day (
	advertiser_id INTEGER NOT NULL,
	DAY DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
	impressions INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY)
);

2-Child tables yarat

CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-01-01' AND DAY < DATE '2009-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-03-01' AND DAY < DATE '2009-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-05-01' AND DAY < DATE '2009-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-07-01' AND DAY < DATE '2009-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-09-01' AND DAY < DATE '2009-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2009m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2009-11-01' AND DAY < DATE '2010-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-01-01' AND DAY < DATE '2010-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-03-01' AND DAY < DATE '2010-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-05-01' AND DAY < DATE '2010-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-07-01' AND DAY < DATE '2010-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-09-01' AND DAY < DATE '2010-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2010m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2010-11-01' AND DAY < DATE '2011-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-01-01' AND DAY < DATE '2011-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-03-01' AND DAY < DATE '2011-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-05-01' AND DAY < DATE '2011-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-07-01' AND DAY < DATE '2011-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-09-01' AND DAY < DATE '2011-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2011m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2011-11-01' AND DAY < DATE '2012-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m1ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-01-01' AND DAY < DATE '2012-03-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m3ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-03-01' AND DAY < DATE '2012-05-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m5ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-05-01' AND DAY < DATE '2012-07-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m7ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-07-01' AND DAY < DATE '2012-09-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m9ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-09-01' AND DAY < DATE '2012-11-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);
 
CREATE TABLE impressions_by_day_y2012m11ms2 (
	PRIMARY KEY (advertiser_id, DAY), 
	CHECK ( DAY >= DATE '2012-11-01' AND DAY < DATE '2013-01-01' )
) INHERITS (impressions_by_day);

3-İndexleri oluştur

CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m1ms2_day ON impressions_by_day_y2009m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m3ms2_day ON impressions_by_day_y2009m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m5ms2_day ON impressions_by_day_y2009m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m7ms2_day ON impressions_by_day_y2009m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m9ms2_day ON impressions_by_day_y2009m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2009m11ms2_day ON impressions_by_day_y2009m11ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m1ms2_day ON impressions_by_day_y2010m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m3ms2_day ON impressions_by_day_y2010m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m5ms2_day ON impressions_by_day_y2010m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m7ms2_day ON impressions_by_day_y2010m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m9ms2_day ON impressions_by_day_y2010m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2010m11ms2_day ON impressions_by_day_y2010m11ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m1ms2_day ON impressions_by_day_y2011m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m3ms2_day ON impressions_by_day_y2011m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m5ms2_day ON impressions_by_day_y2011m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m7ms2_day ON impressions_by_day_y2011m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m9ms2_day ON impressions_by_day_y2011m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2011m11ms2_day ON impressions_by_day_y2011m11ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m1ms2_day ON impressions_by_day_y2012m1ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m3ms2_day ON impressions_by_day_y2012m3ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m5ms2_day ON impressions_by_day_y2012m5ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m7ms2_day ON impressions_by_day_y2012m7ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m9ms2_day ON impressions_by_day_y2012m9ms2 (DAY);
CREATE INDEX impressions_by_day_y2012m11ms2_day ON impressions_by_day_y2012m11ms2 (DAY);

4-Triger function yaz
Triger fonksiyonu child tablelarla aynı şartlara göre yaratılmalıdır. Şartların tamamen aynı olması çok önemli.
Triger fonksiyonu:

CREATE OR REPLACE FUNCTION impressions_by_day_insert_trigger()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
	IF ( NEW.DAY >= DATE '2009-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m1ms2 VALUES (NEW.*); 
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2009-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2009-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2009m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m1ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2010-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2010-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2010m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m1ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2011-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2011-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2011m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-01-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-03-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m1ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-03-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-05-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m3ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-05-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-07-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m5ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-07-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-09-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m7ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-09-01' AND NEW.DAY < DATE '2012-11-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m9ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSIF ( NEW.DAY >= DATE '2012-11-01' AND NEW.DAY < DATE '2013-01-01' ) THEN 
		INSERT INTO impressions_by_day_y2012m11ms2 VALUES (NEW.*);
	ELSE
		RAISE EXCEPTION 'Date out of range. Something wrong with the impressions_by_day_insert_trigger() function!';
	END IF;
	RETURN NULL;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

Triger:

CREATE TRIGGER insert_impressions_by_day_trigger 
	BEFORE INSERT ON impressions_by_day 
	FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE impressions_by_day_insert_trigger();

5-“Constraint exclusion”ı enable yap.
Partition yapısının çalışabilmesi için postgresql.conf dosyasındaki constraint_exclusion=on yapılmalıdır.

Veri boyutu arttığında index boyutu artacak ve index kullanımı işlevsel olmaktan çıkacaktır.
Ayrıca partition yapılması update ve insert hızını azaltırken select hızını arttırmaktadır.
Sonuçta partition kullanılıp kullanılmayacağına performans testi yapılarak karar verilmelidir.

Yum İle Paketleri Downgrade Yapmak

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Paketlerin eski sürümlerini kullanmak gerektiğinde “yum downgrade” kullanılabilir.
Bu işlem ile paket bağımlılıkları otomatik olarak çözülmez.
Bağımlılıkları teker teker downgrade etmek gerekebilir.

Paket bağımlılığı yokken:

yum downgrade hunspell-mr.noarch
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package hunspell-mr.noarch 0:20060920-5.fc13 set to be downgraded
---> Package hunspell-mr.noarch 0:20060920-6.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package      Arch     Version          Repository   Size
================================================================================
Downgrading:
 hunspell-mr    noarch    20060920-5.fc13      fedora     62 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Downgrade   1 Package(s)
 
Total download size: 62 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
hunspell-mr-20060920-5.fc13.noarch.rpm          | 62 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : hunspell-mr-20060920-5.fc13.noarch            1/2 
 Cleanup    : hunspell-mr-20060920-6.fc14.noarch            2/2 
 
Removed:
 hunspell-mr.noarch 0:20060920-6.fc14                     
 
Installed:
 hunspell-mr.noarch 0:20060920-5.fc13                     
 
Complete!

Bağımlık varsa:

yum downgrade sqlite
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: sqlite-devel-3.6.23-1.fc14.i686 (@rawhide/12)
      Requires: sqlite = 3.6.23-1.fc14
      Removing: sqlite-3.6.23-1.fc14.i686 (@rawhide/12)
        sqlite = 3.6.23-1.fc14
      Downgraded By: sqlite-3.6.22-1.fc13.i686 (fedora)
        sqlite = 3.6.22-1.fc13
 You could try using --skip-broken to work around the problem


Önce bağımlılığı çözelim:

yum downgrade sqlite-devel sqlite
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
---> Package sqlite-devel.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite-devel.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package       Arch     Version         Repository   Size
================================================================================
Downgrading:
 sqlite        i686     3.6.22-1.fc13      fedora     309 k
 sqlite-devel     i686     3.6.22-1.fc13      fedora     80 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Downgrade   2 Package(s)
 
Total download size: 389 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): sqlite-3.6.22-1.fc13.i686.rpm           | 309 kB   00:00   
(2/2): sqlite-devel-3.6.22-1.fc13.i686.rpm        | 80 kB   00:00   
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      438 kB/s | 389 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : sqlite-3.6.22-1.fc13.i686                1/4 
 Installing   : sqlite-devel-3.6.22-1.fc13.i686             2/4 
 Cleanup    : sqlite-devel-3.6.23-1.fc14.i686             3/4 
 Cleanup    : sqlite-3.6.23-1.fc14.i686                4/4 
 
Removed:
 sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14     sqlite-devel.i686 0:3.6.23-1.fc14    
 
Installed:
 sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13     sqlite-devel.i686 0:3.6.22-1.fc13    
 
Complete!

Apache Compression (gzip, deflate) kontrol etmek

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı


[fatih@localhost ~]$ cat 1.sh 
function check_compression {
 curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' $1 |grep "Content-Encoding"
}
check_compression http://www.linuxwiki.net

[fatih@localhost ~]$ bash 1.sh

Scientific Linux ve Centos 6.x için Multimedya Desteği

Temmuz 30, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Atrpms Repoyu ekleyelim

32-bit --> rpm -Uhv http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-6.el6.i686.rpm
64-bit --> rpm -Uhv http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-6.el6.x86_64.rpm

Macromedia Repoyu ekleyelim

32-bit --> rpm -Uhv http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
64-bit --> rpm -Uhv http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm

Multimedya dosyalarını yükleyelim

yum install ffmpeg libdvdcss libdvdread libdvdnav libdvdplay lsdvd libquicktime mplayer mplayerplug-in gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad-free vlc

Flash desteğini ekleyelim

yum install flash-plugin

Videodan resim oluşturmak

Temmuz 15, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

mplayer -vo jpeg tomb.raider.sample.mpg

Bazı Linux Admin Komutları

Temmuz 8, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Processlerin güç kullanımı

sudo powertop -d

Ekran görüntüsünü yakalamak:

ffmpeg -f alsa -ac 2 -i hw:0,0 -f x11grab -s $(xwininfo -root | grep 'geometry' | awk '{print $2;}') -r 25 -i :0.0 -vcodec mpeg2video -ar 44100 -s wvga -y -sameq desktop.mpg

Açık internet bağlantılarını tesbit etmek

fatih@fatih:~$ lsof -P -i -n
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
firefox 2544 fatih  39u IPv4 233241   0t0 TCP 10.1.21.9:51613->173.254.28.135:80 (ESTABLISHED)
firefox 2544 fatih  44u IPv4 229228   0t0 TCP 10.1.21.9:59468->184.72.204.221:80 (ESTABLISHED)
firefox 2544 fatih  56u IPv4 228053   0t0 TCP 10.1.21.9:41984->74.125.224.239:443 (ESTABLISHED)
firefox 2544 fatih  63u IPv4 229229   0t0 TCP 10.1.21.9:40146->54.224.52.183:80 (ESTABLISHED)
firefox 2544 fatih  87u IPv4 228125   0t0 TCP 10.1.21.9:52492->173.194.39.137:443 (ESTABLISHED)
firefox 2544 fatih  90u IPv4 219045   0t0 TCP 10.1.21.9:52872->108.168.151.6:80 (ESTABLISHED)

İşletim sisteminin 32-64 bit olmasının tesbiti

$ getconf LONG_BIT 64
64

Traceroute ve ping peraber kullanan bir tool

mtr google.com

Dosya içeriğini silmek için

> 1.txt

Vi’da izinsiz dosyaları değiştirmek için

:w !sudo tee %

History’de görünmeden komut çalıştırmak için

<space> command

Dışa çıkan ip’yi öğrenmek için

curl ifconfig.me/all
veya 
curl ifconfig.me

Buffer Cache Silmek

Temmuz 5, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Linux arada bir kendi buffer cacheni temizlemekte.
Yinede ihtiyaç olursa bu işi elle yapmak için

Öncesi:
1

sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Sonrası:
1

Centos Cluster Testi

Temmuz 1, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Cluster testi:

Zaman verisini cluster ip ye basıyorum ve clientlerda gelen bilgiyi dosyaya yazıyorum.

client dosyası

fatih@fatih:~$ cat client.sh 
while :
do
	nc -l 1234
done
fatih@fatih:~$ bash client.sh > deneme1.txt

Servisi taşıyacağımız clientda da

fatih@fatih:~$ bash client.sh > deneme2.txt

Server dosyası

fatih@fatih:~$ cat server.sh 
while :
do
	date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%N' | sed 's/[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]$//g' | nc cluterip 1234
done

fatih@fatih:~$ bash server.sh

Şimdi cluster ip’yi bir sunucudan diğerine taşıyorum

clusvcadm -r "IP" -m deneme1

Oluşan sonuç dosyaları

fatih@fatih:~$ cat deneme2.txt 

2013-07-01 14:46:59.573
2013-07-01 14:46:59.630
2013-07-01 14:46:59.667
2013-07-01 14:46:59.725
2013-07-01 14:46:59.765
2013-07-01 14:46:59.812
2013-07-01 14:46:59.860
2013-07-01 14:46:59.928
2013-07-01 14:46:59.972
2013-07-01 14:47:00.040
2013-07-01 14:47:00.087
2013-07-01 14:47:00.153
2013-07-01 14:47:00.258
2013-07-01 14:47:00.321
2013-07-01 14:47:00.369
2013-07-01 14:47:00.410
2013-07-01 14:47:00.476
2013-07-01 14:47:00.525
2013-07-01 14:47:00.593
2013-07-01 14:47:00.644
2013-07-01 14:47:00.686
2013-07-01 14:47:00.743
2013-07-01 14:47:00.793

fatih@fatih:~$ cat deneme1.txt 

2013-07-01 14:47:21.862
2013-07-01 14:47:21.889
2013-07-01 14:47:21.904
2013-07-01 14:47:21.929
2013-07-01 14:47:21.954
2013-07-01 14:47:21.978
2013-07-01 14:47:21.994
2013-07-01 14:47:22.025
2013-07-01 14:47:22.043
2013-07-01 14:47:22.063
2013-07-01 14:47:22.085
2013-07-01 14:47:22.115
2013-07-01 14:47:22.126

Sonuç: Cluster servisinin başlaması 21-22 saniye sürmekte.

Not:Virtualbox’da Centos 6.4 üzerinde 512mb ram, 2.4 Ghz tek core işlemcili sanal makinada test edildi.

Neredeyim ben!?

Temmuz, 2013 arşivinde geziniyorsun.