Yum İle Paketleri Downgrade Yapmak

Temmuz 30th, 2013 § Yorum yok

Paketlerin eski sürümlerini kullanmak gerektiğinde “yum downgrade” kullanılabilir.
Bu işlem ile paket bağımlılıkları otomatik olarak çözülmez.
Bağımlılıkları teker teker downgrade etmek gerekebilir.

Paket bağımlılığı yokken:

yum downgrade hunspell-mr.noarch
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package hunspell-mr.noarch 0:20060920-5.fc13 set to be downgraded
---> Package hunspell-mr.noarch 0:20060920-6.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package      Arch     Version          Repository   Size
================================================================================
Downgrading:
 hunspell-mr    noarch    20060920-5.fc13      fedora     62 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Downgrade   1 Package(s)
 
Total download size: 62 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
hunspell-mr-20060920-5.fc13.noarch.rpm          | 62 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : hunspell-mr-20060920-5.fc13.noarch            1/2 
 Cleanup    : hunspell-mr-20060920-6.fc14.noarch            2/2 
 
Removed:
 hunspell-mr.noarch 0:20060920-6.fc14                     
 
Installed:
 hunspell-mr.noarch 0:20060920-5.fc13                     
 
Complete!

Bağımlık varsa:

yum downgrade sqlite
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: sqlite-devel-3.6.23-1.fc14.i686 (@rawhide/12)
      Requires: sqlite = 3.6.23-1.fc14
      Removing: sqlite-3.6.23-1.fc14.i686 (@rawhide/12)
        sqlite = 3.6.23-1.fc14
      Downgraded By: sqlite-3.6.22-1.fc13.i686 (fedora)
        sqlite = 3.6.22-1.fc13
 You could try using --skip-broken to work around the problem


Önce bağımlılığı çözelim:

yum downgrade sqlite-devel sqlite
 
Setting up Downgrade Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
---> Package sqlite-devel.i686 0:3.6.22-1.fc13 set to be downgraded
---> Package sqlite-devel.i686 0:3.6.23-1.fc14 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package       Arch     Version         Repository   Size
================================================================================
Downgrading:
 sqlite        i686     3.6.22-1.fc13      fedora     309 k
 sqlite-devel     i686     3.6.22-1.fc13      fedora     80 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Downgrade   2 Package(s)
 
Total download size: 389 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): sqlite-3.6.22-1.fc13.i686.rpm           | 309 kB   00:00   
(2/2): sqlite-devel-3.6.22-1.fc13.i686.rpm        | 80 kB   00:00   
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      438 kB/s | 389 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : sqlite-3.6.22-1.fc13.i686                1/4 
 Installing   : sqlite-devel-3.6.22-1.fc13.i686             2/4 
 Cleanup    : sqlite-devel-3.6.23-1.fc14.i686             3/4 
 Cleanup    : sqlite-3.6.23-1.fc14.i686                4/4 
 
Removed:
 sqlite.i686 0:3.6.23-1.fc14     sqlite-devel.i686 0:3.6.23-1.fc14    
 
Installed:
 sqlite.i686 0:3.6.22-1.fc13     sqlite-devel.i686 0:3.6.22-1.fc13    
 
Complete!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

Yum İle Paketleri Downgrade Yapmak başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri