Postgresql’de rastgele sayı oluşturma

Temmuz 30th, 2013 § Yorum yok

Postgresql random() fonksiyonu ile 0-1 arasında rastgele sayı döner.

5 tane rastgele sayı dönelim:

SELECT random() FROM generate_series(1,5);
   random    
-------------------
 0.595817462075502
 0.350072300527245
 0.989073566626757
 0.700899163261056
 0.940509075298905
(5 ROWS)

Rastgele sayıları 1-100 arasına getirelim

SELECT random() * 99 + 1 FROM generate_series(1,5);
   ?COLUMN?   
------------------
 45.0829070857726
 96.3123500789516
 30.1867960244417
 63.0484761050902
 44.2645903658122
(5 ROWS)

trunc ile sayıları yuvarlayalım

SELECT trunc(random() * 99 + 1) FROM generate_series(1,5);
 trunc 
-------
  21
   6
   2
  57
  58
(5 ROWS)

Şimdi bu işleri yapan bir fonksiyon yazalım

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_random_number(INTEGER, INTEGER) RETURNS INTEGER AS $$
DECLARE
  start_int ALIAS FOR $1;
  end_int ALIAS FOR $2;
BEGIN
  RETURN trunc(random() * (end_int-start_int) + start_int);
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT;

Şimdi deneyelim

SELECT get_random_number(1, 100); 
get_random_number 
-------------------
        11
(1 ROW)
 
SELECT get_random_number(45, 46);
 get_random_number 
-------------------
        45
(1 ROW)
 
SELECT get_random_number(300, 400);
 get_random_number 
-------------------
        372
(1 ROW)
 
SELECT MIN(get_random_number(100, 1000)), MAX(get_random_number(100, 1000)) FROM generate_series(1,100000);
 MIN | MAX 
-----+-----
 100 | 999
(1 ROW)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

Postgresql’de rastgele sayı oluşturma başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri