Ağda Stream Edilen Videoyu Yakalamak!

Haziran 28, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Mplayer ile

mplayer -dumpstream udp://10.1.21.9:1234 -dumpfile sonuc.dump

ffmpeg ile

ffmpeg -i udp://10.1.21.9:1234 -acodec copy -vcodec copy sonuc.dump

vlc ile

cvlc -vvv udp://@172.16.101.131:5000 --start-time=00 --run-time=10 --sout file/ts:test3.ts

hacker tools

Haziran 27, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Pinaapple

http://www.troyhunt.com/2013/04/the-beginners-guide-to-breaking-website.html
http://hakinthebox.blogspot.com.au/2012/06/you-just-cant-trust-wireless-covertly.html

ve yönetilir usb
http://hakshop.myshopify.com/collections/gadgets/products/usb-rubber-ducky

ve Abel&cain ile Firesheep

Dünyayı Kurtaran Hacker!

Haziran 27, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Aşağıdaki linkte çok ilginç bir yarışmadan sorular ve fikirler var.
Tavsiye ederim:
http://www.security.pandoraninkutusu.net/dunyayi-kurtaran-hacker-yarismasi-2012/

Centos Cluster Yapımı, Arsadan Anahtar Teslim!

Haziran 26, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Yeni bir Centos kurduk
ETH0 açılışta ayağa kalksın

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
ONBOOT=yes

eth0’ın routing ayarlarını yapalım

vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
GATEWAY0=10.1.21.1
NETMASK0=255.255.255.0

Diğer network ayarları

vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=deneme4
GATEWAY=10.1.21.1

NetworkManager müdehalesini önleyelim

chkconfig NetworkManager off | service NetworkManager stop

iptables’ı kapatalım. Daha sonra açıp ayarlanabilir.

chkconfig iptables off
service iptables stop

ntp servisi çalışsın ki sunucular saati bilsin

chkconfig ntpd on
service ntpd start

selinux’ü iptal edelim

vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

ayrıca konsoldan
setenforce 0

epel paketi ile depo ekleyelim. High Availability paketlerini kuralım

rpm -Uvh /root/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum groupinstall "High Availability" -y

ricci şifresini verelim

passwd ricci

Cluster servisleri başlangıçta çalışsın

chkconfig cman on
chkconfig rgmanager on
chkconfig modclusterd on
chkconfig ricci on

Şimdi paket kurmakla işimiz bitti.
hosts dosyasına cluster üyelerini ve cluster ip’lerini ekleyelim

vi /etc/hosts 
10.1.21.101 node1
10.1.21.102 node2
10.1.21.103 node3
10.1.21.99 cluster1
10.1.21.98 cluster2

statik ip verelim

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.1.21.101
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.1.21.254

Bütün nodlarda aynı cluster.conf olmalı. cluster.conf her değiştirildiğinde config_version=”n” arttırılmalıdır.

vi /etc/cluster/cluster.conf

<?xml version="1.0"?>
<cluster config_version="16" name="hacluster">
	<clusternodes>
		<clusternode name="deneme1" nodeid="1" votes="1">
			<fence>
				<method name="single"/>
			</fence>
		</clusternode>
		<clusternode name="deneme2" nodeid="2" votes="1">
			<fence>
				<method name="single"/>
			</fence>
		</clusternode>
		<clusternode name="deneme3" nodeid="3" votes="1">
			<fence>
				<method name="single"/>
			</fence>
		</clusternode>
		<clusternode name="deneme4" nodeid="4" votes="1">
			<fence>
				<method name="single"/>
			</fence>
		</clusternode>
	</clusternodes>
	<fencedevices/>
	<rm>
		<failoverdomains>
			<failoverdomain name="first" ordered="1" restricted="0">
				<failoverdomainnode name="deneme1" priority="4"/>
				<failoverdomainnode name="deneme2" priority="3"/>
				<failoverdomainnode name="deneme3" priority="2"/>
				<failoverdomainnode name="deneme4" priority="1"/>
			</failoverdomain>
		</failoverdomains>
		<resources>
			<ip address="10.1.21.200" monitor_link="1"/>
			<ip address="10.1.21.201" monitor_link="1"/>
			<ip address="10.1.21.202" monitor_link="1"/>
		</resources>
		<service autostart="1" exclusive="1" name="IP" recovery="relocate">
			<ip ref="10.1.21.200"/>
		</service>
		<service autostart="1" exclusive="1" name="IP2" recovery="relocate">
			<ip ref="10.1.21.201"/>
		</service>
		<service autostart="1" exclusive="1" name="IP3" recovery="relocate">
			<ip ref="10.1.21.202"/>
		</service>
	</rm>
</cluster>

Bütün nodlarda konfigürasyon validasyonu için

ccs_config_validate

Tebrikler. Clusterımız hazır ve nazır…
Hadi biraz eğlenelim

Cluster üyelerini görmek için

cman_tool nodes
Node Sts  Inc  Joined        Name
  1  M  632  2011-09-16 06:26:53 hn1.redhat.com
  2  M  636  2011-09-16 06:26:53 hn2.redhat.com

Sanal ipleri görmek için

#ip addr list -- Get the virtual Ip Address
------------------------------------------------------
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
  link/ether 08:00:27:06:76:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 151.8.18.53/16 brd 151.8.255.255 scope global eth0
  inet 151.8.18.55/16 scope global secondary eth0
  inet6 fe80::a00:27ff:fe06:76c7/64 scope link 

veya

ip addr list| grep "global second"| cut -d" " -f6| cut -d/ -f1

Cluster durumunu görmek için

# clustat -l
Cluster Status for Test_cluster @ Fri Sep 16 06:44:36 2011
Member Status: Quorate
 Member Name               ID  Status
 ------ ----               ---- ------
 hn1.redhat.com                 1 Online, Local, rgmanager
 hn2.redhat.com                 2 Online, rgmanager
Service Information
------- -----------
Service Name   : service:File system Mounting
 Current State  : started (112)
 Flags      : none (0)
 Owner      : hn2.redhat.com
 Last Owner   : hn1.redhat.com
 Last Transition : Fri Sep 16 06:19:27 2011

Service Name   : service:IP Address
 Current State  : started (112)
 Flags      : none (0)
 Owner      : hn1.redhat.com
 Last Owner   : hn2.redhat.com
 Last Transition : Fri Sep 16 06:27:18 2011

Servisi bir üyeden diğerine taşımak için

#clusvcadm -r service-name -m host-name
clusvcadm -r "IP" -m deneme1

HA Troubleshooting

At least that’s the theory. You may experience some issues, and when you do, you’ll find that troubleshooting HA clusters is a complex task because of the way they work – various daemons and kernel modules are responsible for different HA tasks, and each of these essential parts of the cluster can cause problems.

Checking logs can provide some clues when things go wrong. By default, all cluster-related messages go to /var/log/messages. These simple messages give basic information about major changes in the cluster, such as starting, stopping, or moving a service. This log also collects errors about problems with cluster communication.

You can find additional logs in the directory /var/log/cluster/. Each of the cluster’s components has a log file; the most important ones are:

corosync.log, which provides information about intercluster communication and synchronization. You can also use the command corosync-objctl without any arguments to show the cluster’s configuration in full detail.

rgmanager.log, which lists information related to the cluster’s services.

fenced.log, which provides information about fencing nodes. This log is not very detailed by default. It’s better to use the command fence_tool dump when debugging fenced daemon problems.

Boot Loader’a password koymak: Kernel’i koru!

Haziran 17, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bootloader’a password koyalım. Millet kernel’a parametre veremesin!

grub-md5-crypt

1

Bu komutun çıktısını /etc/grub.conf dosyasının içine aşağıdaki satırla yazalım.

password --md5 $1$t8JvC1$8buXiBsfANd79/X3elp9G1

1

Şimdi GRUB menüsünde ‘p’ tuşuna basarak edit moduna geçilebilir.
O aşamada ise password girilmesi gerekmektedir.
1

Bu password korumasını kaldırmak için kurulum CD/DVD’si takılıyken ‘Rescue Installed System’ menüsüne girilerek

chroot /mnt/sysimage
vi /etc/grub.conf ('password' satırını kaldır)
reboot

yapılabilir. Aynı işlem Herhangi bir Live CD ile de yapılabilir.

Live CD saldırısını engellemek için
-BİOS şifresi koy
-BİOS’da boot sırasını önce HDD sonra CD/DVD olarak değiştir.

Linux’ü Hack etmek: Single User Mode olmadan!

Haziran 17, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Single user mode kullanımındaki gibi grub menüsünden kernel satırı edit edilir.
kernel satırının sonuna ‘ init=/bin/bash’ yazılır.
1

Bilgisayar açıldıktan sonra ‘passwd’ işe yaramayacak.
1

Bunun sebebi kökün (/) read only mount olması.
Bu sorunu çözmek için kökü remount edelim.

mount -o remount,rw /

Şimdi ‘passwd’ çalışmalı.

1

Linux’ü Hack etmek: Single User Mode!

Haziran 17, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

1. Yol:

-Grub menüsü beklenir
1

– kernel satırına gelinir ve ‘e’ tuşu ile edit edilir
1

-kernel satırının sonuna ‘ 1’ konulur ve boot için ‘b’ tuşuna basılır
1

Şimdi bilgisayar single user modda açıldı.
‘passwd’ ile root password değiştirilebilir.
Eğer ‘passwd’ de bir sorun olursa SELinux açık demektir.
Önce ‘setenforce 0’ sonra ‘passwd’ kullanılabilir.

Gezi parkı olaylarının başlaması…

Haziran 7, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Linux konuşuyor?

Haziran 7, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

echo 'you are a loser' | festival --tts
for count in $(seq 1 10) ; do espeak "Go Away" ; done

Process ne kadar zamandır çalışıyor?

Haziran 7, 2013 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

ps -p 3064 -o etime

veya

ps -eo pid,args,etime | grep <aranan_pid>

Neredeyim ben!?

Haziran, 2013 arşivinde geziniyorsun.