What you proud of?

Mart 28, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Timsah Göz Yaşları…

Mart 28, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bir Animasyon

Mart 27, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Ubuntu Versiyonunu Öğrenmek

Mart 22, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

lsb_release -a

Video Kesmek

Mart 20, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

FFMEPG kullanarak

ffmpeg -ss 00:15:20 -i asil.mp4 -f avi -vcodec mpeg1video -b 1000k -acodec copy sonuc.mpg

uzunluk belirterek

ffmpeg -ss 00:00:30.00 -t 00:00:25 -i bar.mp3 -acodec copy bar-new.mp3

Not: -ss baslangic -t uzunluğu belirtir.
Ayrıca -ss ile -t nin -i den önce gelmesi önemlidir.(İlginç!)

Man ffmpeg ile:
-t duration
Restrict the transcoded/captured video sequence to the duration specified in seconds. “hh:mm:ss[.xxx]” syntax is also supported.
-ss position
Seek to given time position in seconds. “hh:mm:ss[.xxx]” syntax is also supported.
ffmpegin desteklediği format bilgileri için

ffmpeg -formats

vlc ile videonun belirli bir aralığını kesmek

vlc --intf rc --rc-show-pos --rc-fake-tty --start-time=888 --stop-time=999 /home/skaas/Desktop/4144_20090603073103.mp4 :sout='#transcode{vcodec=mp1v,vb=1024,fps=25,acodec=mpga,ab=128,scale=1,channels=6,deinterlace,audio-sync}:std{access=file,mux=mpeg1,url=/home/skaas/Desktop/deneme4.mpg}' vlc://quit

mp4box ile dosya kesmek (saniye cinsinden baslangıc ve bitis zamanı)

mp4box -splitx 66.240:80.120 input.mpeg4

neroAacEnc kurulumu

Mart 16, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

wget ftp://ftp6.nero.com/tools/NeroDigitalAudio.zip
unzip NeroDigitalAudio.zip -d nero
cd nero/linux
sudo install -D -m755 neroAacEnc /usr/local/bin

neroAacEnc “No such file or directory” Hatasının çözümü

Mart 16, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Ubuntu için çözüm

$ file neroAacEnc 
fatih@fatih:~/Desktop/ffmpeg_test/linux$ file neroAacEnc 
neroAacEnc: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped

Anlaşıldığı üzere neroAacEnc binary dosyası 32 bittir ve 32 bit shared librarilere bağımlılığı vardır.

İşletim sistemimizin 32 bit mi 64 bit mi olduğunu öğrenmek için:

$ uname -a
Linux fatih 2.6.32-39-generic #86-Ubuntu SMP Mon Feb 13 21:50:08 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux

Sorun 32 bit shared librarilerin 64 bit Ubuntumuzda default olarak kurulu olmamasından kaynaklanıyor.

İhtiyacımız olan 32 bit shared librarileri kurmak için.

sudo apt-get install ia32-libs

Openssl ile Dosya Şifrelemek

Mart 16, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Openssl’in kurulu olduğu herhangi bir bilgisayarda (Linux, Windows, BSD) dosya şifrelemek ve açmak için:

Şifrelemek için "encrypt" (-e):
 openssl aes-256-cbc -a -e -salt -in input.dat -out output.aes

Şifreyi açmak için "decrypt" (-d):
 openssl aes-256-cbc -a -d -salt -in output.aes -out input.dat

Bir servisin başlangıç sırasını değiştirmek

Mart 16, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Centos üzerinde koşan bir servisin başlangıç sırasını değiştirmek için

vi /etc/init.d/servis_adi
Dosyasındaki 
# chkconfig: 66 45
satırını edit etmek gereklidir.
66 sayısı servisin başlarkenki sırasını,
45 sayısı servisin kapanırken kullanılan sayısını belirtmektedir.
Bu dosyadaki chkconfig satırı değiştirildikten sonra
chkconfig servis_adi off
chkconfig servis_adi on
yapılarak servisin başlangıç ve bitiş sırası değiştirilebilir.

İşletim sisteminin koştuğu init modu 5 ise
yapılan değişikliğin etkisi

$ls /etc/rc5.d/

ile görülebilir.
“S” ile başlayanlar servis başlangıc sırasını, “K” ile başlayanlar servis bitiş sırasını gösterir.

Bir portu kullanan programın tesbiti

Mart 16, 2012 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

12345 portunu kullanan programı tesbit edelim

# netstat -anp | grep 12345
tcp  0  0 127.0.0.1:12345  0.0.0.0:*  LISTEN  6629/ssh
tcp  0  0 ::1:12345       :::*  LISTEN  6629/ssh

Aynı bilgiyi lsof kullanarak ta elde edebiliriz:

$lsof -i 
OMMAND  PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    718   root  3u IPv4  4058   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd    718   root  4u IPv6  4060   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
avahi-dae 744  avahi  13u IPv4  4146   0t0 UDP *:mdns 
avahi-dae 744  avahi  14u IPv4  4147   0t0 UDP *:49706 
cupsd   975   root  6u IPv6 79871   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd   975   root  7u IPv4 79872   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
apache2  1066   root  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)
Xorg   3848   root  1u IPv6 53246   0t0 TCP *:x11 (LISTEN)
Xorg   3848   root  3u IPv4 53247   0t0 TCP *:x11 (LISTEN)
dhclient 6338   root  5u IPv4 71482   0t0 UDP *:bootpc 
apache2  7423 www-data  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)
apache2  7424 www-data  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)

Sadece tcp için

$lsof -i tcp
COMMAND PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd   718   root  3u IPv4  4058   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd   718   root  4u IPv6  4060   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
cupsd  975   root  6u IPv6 79871   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd  975   root  7u IPv4 79872   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
apache2 1066   root  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)
Xorg  3848   root  1u IPv6 53246   0t0 TCP *:x11 (LISTEN)
Xorg  3848   root  3u IPv4 53247   0t0 TCP *:x11 (LISTEN)
apache2 7423 www-data  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)
apache2 7424 www-data  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)

Sadece udp için

$lsof -i udp
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
avahi-dae 744 avahi  13u IPv4  4146   0t0 UDP *:mdns 
avahi-dae 744 avahi  14u IPv4  4147   0t0 UDP *:49706 
dhclient 6338 root  5u IPv4 71482   0t0 UDP *:bootpc 

Port numarası ile kullanamak için

$lsof -i tcp:80
COMMAND PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
apache2 1066   root  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)
apache2 7423 www-data  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)
apache2 7424 www-data  4u IPv6  4733   0t0 TCP *:www (LISTEN)

kullanılabilir.

PIDi 6629 olan ssh servisi 12345 portunu kullanmaktadır.

Process hakkında daha fazla bilgi almak için

# ps -efl | grep 6629
4 S root   6629 29716 0 75  0 - 6976 -   14:05 pts/4  00:00:00 ssh testserver -D 12345 -l db2inst1
0 S root   7648 7302 0 78  0 -  742 pipe_w 14:07 pts/7  00:00:00 grep 6629

Netstat ile port analizi.
lsof ile açık dosyaların tesbiti.

Neredeyim ben!?

Mart, 2012 arşivinde geziniyorsun.