Mencoder ile videoların fps, size gibi özelliklerini değiştirmek

Şubat 17th, 2012 § Yorum yok

Mencoder ile videoların fps sini değiştirmek için

Örnek kod:

mencoder input.avi -oac mp3lame -lameopts cbr:mode=2:br=96 -af resample=44100 -af resample=44100 -srate 44100 -ofps 24000/1001 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:cbp:trell:vbitrate=216000 -vf scale=800:600 -ffourcc XVID -o output.avi

Örnek kodda verilen parametreleri inceleyelim.

-oac mp3lame:
Ses kodeği olarak mp3lame kullan
-lameopts cbr:mode=2:br=96:
mp3lame kodeği için “cbr:mode=2:br=96” parametreleri kullanılacak. 96kb lik sabit bitrate(constant bitrate) kullanılacak. 2 akanallı ses kullanılacak.
-af resample=44100:
Sesin sample frekansı standart değer olan 44100’e ayarlandı.
-srate 44100:
Çıkış sesinin sample frekansı standart değer olan 44100’e ayarlandı.
-ofps 24000/1001:
Video çıktısının fps değeri 23.976 olarak ayarlanmış.
-ovc lavc:
Çıkış video kodeği olarak LAVC kullanılacak.
-lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:cbp:trell:vbitrate=2160000:
Çıkış video kodeği için parametreler verilmiş. Video formatı olarak mpeg4, Trellis quantization ve 216000 Kbps lük sabit bitrate kullanılmış. mdb parametresi MacroBlock Decision içindir. mdb=0 default değerdir, mdb=1 en az biti kullanır, mdb=2 best rate distortion ile kullanılır.
-vf scale=800:600:
Çıkış videosunun video oranları belirtilmiş.
-ffourcc XVID:
Çıkış videosunun labelı XVID standart değeri ile belirtilmiş.

Not: Videoların fps degerini değiştirmek için Avidemux’da video “Mpeg4-adp (lavc)” ve ses “MP3lame” olarak seçilip, video filterlarından Transform altındaki “Resample fps” kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne yapıyorum ben!?

Mencoder ile videoların fps, size gibi özelliklerini değiştirmek başlıklı yazıyı okuyorsun.

Üst Veri